Det fynske fodboldfolk har i spænding ventet på, hvad der skulle ske med de fynske turneringer efter det stod klart, at de ikke kunne færdigspilles.

- Det er ikke med vores gode vilje, at vi har holdt de fynske klubber på pinebænken. Jeg forstår udmærket, at de har været spændte og utålmodige, men vi har brugt tiden på at drøfte de forskellige scenarier grundigt og få en række forhold til at falde helt på plads. Det er nu sket samtidig med, at der er kommet en udmelding om Danmarksserien, og det har været afgørende for, at vi nu kan komme med en tydelig udmelding på, hvad der sker med de fynske turneringer, forklarer DBU Fyns formand, Bjarne Christensen.


Følgende scenarier, som DBU Fyn-formanden sætter ord på, var i spil:

 • Ingen op- og nedrykkere bortset fra oprykning fra Albaniserien til Danmarksserien

  Det er denne model, de opdaterede propositioner går på, og dermed det, der bliver konsekvenserne af de aflyste turneringer.

  De ændringer der nu er foretaget i propositionerne og de sportslige konsekvenser, de medfører, mener en enig bestyrelse, er den mest fair udgang på en kompliceret situation, hvor det vil være umuligt at gøre alle 100 % tilfredse.

  Oprykningen fra Albaniserien sker, fordi der skal sendes en oprykker op i Danmarksserien.

 • Op- og nedrykninger i alle rækker

  - Vi mener ikke, at det vil være sportsligt fair at foretage op- og nedrykninger fra en turnering, hvor kun halvdelen af kampene er spillet. Da ikke alle hold har spillet lige mange kampe, grundet udsatte kampe fra efteråret, ville denne model endvidere medføre op- og nedrykninger baseret på udregninger i en matematisk model for at få alle hold op på samme antal kampe. Det mener vi ikke er hensigtsmæssigt.

 • Kun oprykkere - ingen nedrykninger

  - Den løsning har vi fravalgt, da det vil give et voldsomt blodbad på nedrykninger i næste sæson, hvor der samlet set så ville skulle rykke 26 hold ud af henholdsvis Albaniserien og Serie 1. Det mener en enig bestyrelse ikke ville være holdbart for den fynske fodbold.

Sådan bliver det – kort fortalt

(Se de fulde ændringer af propositionerne her)