Menu

Hædringer

Retningslinjerne

 

OB har en række traditioner, hvoraf en er uddeling af hædersbevisninger til medlemmer, der har gjort sig fortjent hertil. Der er forskellige retningsliner og kriterier for de enkelte hædersbevisninger. De gældende retningslinier er godkendt af bestyrelsen.

OB har en række traditioner, hvoraf en er uddeling af hædersbevisninger til medlemmer, der har gjort sig fortjent hertil. Der er forskellige retningsliner og kriterier for de enkelte hædersbevisninger. De gældende retningslinier er godkendt af bestyrelsen den 

Æresmedlem 
Kan efter indstilling fra bestyrelse, afdelinger eller klubmedlem tildeles en person, der igennem en længere årrække har udført et enestående frivilligt arbejde eller som på anden måde har ydet en ekstraordinær indsats til gavn for OB. 
Æresmedlemmer har kontingentfrihed og stemmeret på generalforsamlinger. 
Æresmedlemmer har ret til 2 siddepladser samt adgang til VIP-lounge på Odense Stadion til OB´s danske turnerings- og pokalkampe samt Europacupkampe. 

Guldnål 
Kan efter indstilling fra bestyrelse, afdelinger eller klubmedlem en person, der har udført minimum 25 års frivilligt arbejde af væsentligt omfang til gavn for OB. I særlige tilfælde kan åremålskravet afviges. 

Medlemmer (aktive som passive) der stadig er frivillige i OB, der har fået tildelt guldnål har indtil videre, ret til 2 siddepladser samt adgang til VIP-lounge (MML) på Odense Stadion til OB´s danske turnerings- og pokalkampe samt Europa Cupkampe. 

Sølvnål 

Kan efter indstilling fra bestyrelse, afdelinger eller klubmedlem tildeles en person, der har udført minimum 15 års frivilligt arbejde af væsentligt omfang til gavn for OB. I særlige tilfælde kan åremålskravet fraviges. 

Medlemmer (aktive som passive) der stadig er frivillige i OB, der har fået tildelt sølvnål har indtil videre, ret til 1 siddeplads samt adgang til VIP-lounge (MML) på Odense Stadion til OB´s danske turnerings- og pokalkampe samt Europa Cupkampe.

Garnæspokalen 

Pokalen, der er evigt vandrende, er udsat i 1969 til minde om Svend Garnæs Hansen, klubbens formand i perioden 1929 – 1955.
Kan tildeles en person, der igennem en periode har ydet et ekstraordinært stykke frivilligt arbejde eller på anden måde har virket til gavn for OB.

Lands Mindepokal 
Pokalen, der er evigt vandrende, er udsat i 1970 til minde om Erik Land, mangeårig bestyrelsesmedlem og holdleder for 1. holdet. 
Kan tildeles en mandlig aktiv fodboldspiller, der i særlig grad har udmærket sig til gavn for klubbens omdømme. Gives i praksis til en spiller på klubbens 1. hold, som efter trænerens vurdering i det forløbne år har gjort sig fortjent til en hædersbevisning. 

Preben Hjorths Mindepokal 
Pokalen (en sølvpokal, der er evigt vandrende) er udsat i 2004 til minde om Preben Hjorth, et mangeårligt medlem, leder og initiativrig ildsjæl i klubben.
Kan tildeles et medlem, der ved sit ihærdige arbejde, gå-på-mod og optimisme altid tænker på OB som én klub, og i sit hjerte har plads til fodbold på alle niveauer.

Amatørklubbens Rejselegat
Rejselegatet gives til en træner, der har ydet en stor og energisk indsats i OB's ungdomsarbejde. Legatet består i en rejse sammen med sponsorrepræsentantskabet til en af OB's internationale kampe. Legatet er sponseret af OB's æresmedlemmer

Talbropokalen 
Pokalerne (for hver årgang en stor, hvor de enkelte års modtagere indgraveres samt en lille til modtageren - for microput findes dog ingen stor pokal) er udsat i 1970 af Egon Talbro (f. 1920) som tak for mange gode år i klubben. 
Kan tildeles en spiller, der efter trænerens vurdering i det forløbne år har gjort sig fortjent til en hædersbevisning. 
Tildeles en herreungdomsspiller i henholdsvis ynglinge, junior, drenge, lilleput, miniput og microput. 

OB´s Venners pokal 
Pokalerne, der er til eje, er udsat af støtteforeningen OB´s Venner. 
Samme proportioner som for Talbropokalen. 
Tildeles en ungdomsspiller i samtlige afdelinger. 


Eksterne hædersbevisninger 
DBU’s sølv- og guldnål kan tildeles personer, der opfylder kriterier vedtaget af DBU’s bestyrelse (senest vedtaget den 15. april 2000). Kriterierne fremgår af separat oversigt. 

FBU’s hædersbevisning kan af FBU tildeles ledere og trænere, som indstilles dertil af deres klub efter mindst 15 års ulønnet arbejde. Hædersbevisningen kan ligeledes tildeles af FBU’s bestyrelse uden at der foreligger indstilling fra klubben. 
FBU’s guldemblem (æresmedlem) kan af FBU’s bestyrelse tildeles personer, der har gjort sig i særlig grad fortjent dertil gennem arbejde, der har været til udpræget gavn for klubben eller FBU. 
FBU’s sølvemblem kan af FBU tildeles personer, som indstilles dertil af deres klub efter mindst 15 års bestyrelsesarbejde, og som i forvejen er hædret af deres egen klub, såfremt denne har et hædersbevis. Emblemet kan ligeledes tildeles af FBU’s bestyrelse uden at der foreligger indstilling fra klubben.

  FORMÆND     Æresmedlemmer      DBU´s Guldnål     DBU’s sølvnål 
1887 Max Schmidt*    1908 Max Schmidt*    1932 Niels Jensen*    1970 Poul Flyger Jensen *
1908 Knud Lollesgaard*    1912 Edvard G. Hansen*    1974 C.A.Kofoed*   1976 Knud Secher* 
1929 Svend Garnæs Hansen*    1929 Knud Lollesgaard*    -     1983 Jørgen Mikkelsen* 
1955 Knud Secher*    1952 Niels Jensen*    -     1985 Erik Birkholm* 
1976 Arne Rasmussen    1955 Svend Garnæs Hansen*    -     1985 Erik Wilberg* 
1984 Bent Julius Nielsen*    1961 Th. Hansen*    -     1987 Jørgen Filstrup *
1984 Jørgen Filstrup(kon.)*   1961 Th. Linde*    -     2001 Fritz Bonde *
1985 Holger Rasmussen *   1976 Knud Secher*    -     2013 Jørgen Kristensen
1987 Ole Paarup*    1987 Aage Sejer Hansen*    -     -  
1996 Erik Bruntse    2004 Fritz Bonde *   -     -  
1999 Niels-Erhardt Thomsen *   2012 Erik Bruntse   -     -  
2003 Ronald Stelmer   2012 Erik Wilberg*   -     -  
2013 Per Lindegaard    2016 Børge Jacobsen *   -     -  
2015 Claus Eder   -              

 

  FBU’s sølvemblem      DIF’s ærestegn 
1985 Erik Wilberg*    1929 Niels Jensen* 
2001 Fritz Bonde *   1699 Harry Conradsen* 
2002 Erhardt Thomsen *   1969 Erik Land* 
-     1976 Knud Secher* 
-     1984 C.A.Kofoed* 
-     1993 Jørgen Kristensen

 

  OB’s guldnål 1968-     OB’s sølvnål 1970-1999     OB’s sølvnål 2000 
1968 Helge Petersen*    1970 Jørgen Leschly*    2000 Carsten Hansen
1972 Albrecht Jørgensen*    1982 Erik Birkholm*    2000 Finn Johansen* 
1972 Jørgen Leschly*   1984 Richard Møller Nielsen*    2000 Lars Bo Larsen* 
1976 Knud Secher*   1986 Aage Sejer Hansen*    2001 Peter Hørlüch
1977 Erik Birkholm*    1987 Preben Hjorth*    2002 Jens Andersen 
1981 Christel Dalgård*    1988 Leif Andersen    2003 C.C. Nielsen *
1982 C.A.Kofoed*    1988 Erik Bendt Hansen*    2004 Kurt Christiansen 
1987 Carl Ernst Brandt*    1991 Kim Brink    2004 Henrik Kamp Madsen *
1987 Aage Sejer Hansen*    1991 Erik Bruntse    2004 Jesper Borg 
1987 Jørgen Mikkelsen*    1991 Lars Jessen Hansen    2004 Egon Fogh 
1987 Erik Wilberg*    1991 Henrik Frydenborg    2005 Erik Pedersen* 
1988 Poul Høgh Pedersen*    1991 Henrik Nielsen    2005 Morten Møller 
1996 Ole Paarup*    1992 Finn Sterobo *   2005 Peter Nielsen 
1997 Flemming Røjkjær*    1993 Jens Povl Barkler    2006 Søren P. Jørgensen 
1998 Jørgen Filstrup *   1993 Erhardt Thomsen *   2006 Peter Hansen* 
1998 Erik Bendt Hansen*    1994 Jens Bendix-Petersen*    2006 Grethe Hansen 
1998 Preben Hjorth*    1994 Fritz Bonde *   2006 Asger Torning 
1999 Ole Hjorth   1994 Calle Holm Frandsen*    2007 Kasper Mogensen 
2001 Erik Bruntse    1994 Preben Holm*    2007 Asger Rasmussen 
2001 Lars Jessen Hansen    1994 Ulrik Sundien    2007 Ulrik Præstegaard 
2002 Børge Jacobsen *    1994 Georg Rex Christensen *   2008 Knud Knudsen 
2003 Erhardt Thomsen *   1995 Per Bartram    2008 Per Nielsen 
2003 Steen Bergstedt   1995 Jørgen B. Jensen ”Myre”    2008 Jørgen Rex *
2004 Ulrik Sundien    1995 Jesper Grønbæk*    2009 Torben Søgaard 
2004 Fritz Bonde *   1995 Jesper Wengel    2009 Otto Bach Ulstrup 
2004 Jens Bendix Pedersen*    1996 Erling Hansen    2009 Jan Johansen
2004 Calle Holm Frandsen*    1996 Børge Jacobsen *   2012 Niels Thorborg
2004 Preben Holm*    1996 Dan Mikkelsen    2012 Erik Laumand
2005 Finn Sterobo *   1997 Henrik Bondesen    2013 Jesper Urmager Christiansen
2005 Poul Rasmussen    1997 Edwin Christiansen    2013 Michael Buchholtz
2007 Jørgen Kristensen    1997 Claus Eder    2014 Allan Brahtz
2007 Henrik Bondesen    1997 Inger Islund    2015 Poul Andersen
2007 Mogens Rasmussen    1997 Mogens G. Rasmussen    2015 Jens Lillesø
2008 Peter Nielsen    1997 Poul Rasmussen    2016 Mogens Christiansen
2008 Edwin Christiansen    1997 Steen Bergstedt   2016 Claus Madsen
2009 Per Wilberg   1998 Jørgen Kristensen    2020 Thomas Nørman Johansson "Jos"
2010 Carsten Hansen   1999 Ebbe Christensen    2021 Robert Olsen
2011 Jens Andersen   1999 Hans Henrik Conrad    2023 Jakob Høy Thomsen
2012 Allan Poulsen   1999 Mogens Jakobsen *   2023 Jesper Eriksen
2012 Christen Villberg   1999 Nina Paarup    -  
2013 C.C. Nielsen *   1999 Per Wilberg       
2014 Jørgen Madsen            
2014 Henrik Kamp Madsen *            
2014 Hans Henrik Conrad            
2015 Torben Søgaard            
2016 Per Nielsen            
2016 Grethe Hansen            
2016 Ulrik Præstegaard            
2016 Kasper Mogensen            
2022 Jesper Christiansen            
2023 Søren Peter Jørgensen            
2023 Poul Andersen            
2023 Michael Buchholtz            
2023 Jan Johansen            
2023 Claus Eder            

 

  Land’s Mindepokalen      Garnæs-pokalen      Axel Strøimanns Vandrepokal
1970 Finn Sterobo *   1970 Harry Conradsen*    1987 Charlotte Polk 
1971 Jørgen Breum Christensen*    1971 Carl Henry Petersen*    1988 Lars Høgh *
1972 Mogens Therkildsen    1972 Birgit Sørensen (Inglev)    1989 Jeff Baromich 
1973 Per Bartram    1973 Jørgen Mikkelsen*    1990 Peder Helmuth Hansen 
1974 Jens Andersen    1974 Nils Henckel *   1991 Anne-Marie Jensen 
1975 Poul Andersen    1975 Flemming Hansen*    1992 Carsten Hansen 
1976 Jens Erik Nøttrup *   1976 Erik Rasmussen    1993 Jørgen Kristensen 
1977 Ronald Stelmer    1977 Erik Wilberg*    1994 Kim Nielsen 
1978 Finn Johansen*    1978 Christel Dalgaard*    1995 Carl Ernst Brandt* 
1979 John Madsen    1979 Ole Paarup*   1996 Merete Pedersen 
1980 Søren Larsen    1980 Jens Poul Barkler    1997  
1981 Tommy Møller Nielsen    1981 Erik Bendt Hansen*    1998 OB Bordtennis 
1982 Lars Høgh *   1982 Arne Rasmussen *   1999 Asger Thorning 
1983 Allan Nielsen    1983 Poul Høgh*    Pokalen overgået til OB Tennis
1984 Vilhelm Munk Nielsen    1984 Leif Andersen       
1985 Ulrik Moseby    1985 Anne Mette Sørensen      Preben Hjorths Mindepokal 
1986 Allan Hansen    1986 Inge Andersen*    2003 Ole Hjorth
1987 Johnny Hansen    1987 Erik Birkholm*   2004 Erhardt Thomsen *
1988 Lars Elstrup   1988 Fritz Bonde *   2005 Jens Bendix Petersen* 
1989 Kim Ziegler    1989 Flemming Røjkjær*    2006 Børge Jacobsen *
1990 Steen Nedergaard    1990 Calle Holm Frandsen*    2007 Preben Holm* 
1991 Thomas Helveg    1991 Finn Sterobo  *   2008 Jørgen Kristensen
1992 Per Hjorth    1992 Erling Hansen    2009 Grethe Hansen
1993 Carsten Detlevsen    1993 Jens Hulbæk Petersen    2010 Finn Sterobo *
1994 Jens Melvang    1994 Poul Rasmussen    2011 Ulrik Præstegaard  
1995 Michael Hemmingsen    1995 Torben Søgaard    2012 Peter Hørlück
1996 Per Pedersen    1996 Mogens Rasmussen    2013 Kasper Mogensen
1997 Lars Høgh *   1997 Jørgen B. Jensen    2014 Søren Ravn Jensen
1998 Ulrik Pedersen    1998 Kenneth R. Christiansen   2015 Thomas Johansson
1999 Michael Hemmingsen    1999 Jan Johansen    2016 Thorning Madsen
2000 Jann Jensen    2000 Steen Bergstedt    2017 Rasmus Olesen
2001 Morten Rasmussen    2001 Egon Fogh *   2018 Jan Johansen
2002 Andrew Tembo    2002 Søren Peter Jørgensen    2020 Yousef Yousry 
2003 Mwape Miti     2003 Mogens Christiansen    2021 Preben Tordenskjold Knudsen
2004 Chris Sørensen    2004 Per Wilberg     2022 Michael Buchholtz
2005 Esben Hansen    2005 Jan Johansen    2023 Mikkel Eriksen
2006 Ulrik Laursen    2006 Carsten Hansen       
2007 Chris Sørensen    2007 Jens Andersen       
2008 Anders Møller Christensen   2008 Jørgen Olsen      
2009 Johan Absalonsen   2009 Allan Brahtz      
2010 Erik Djemba-Djemba   2010 Karsten Pedersen      
2011 Anders Møller Christensen   2011 Poul Andersen      
2012 Daniel Høegh   2012 Jens Corfitzen      
2013 Mads Toppel   2013 Michael Adelgaard     Amatørklubbens Rejselegat 
2014 Emil Ousager   2014 Anders Hørberg   2007 Henrik Bondesen
2015 Rasmus Festersen   2015 Jon Johansen   2008 Helene Pedersen
2016 Mikkel Desler   2016 Kenneth Franco   2009 Kasper Mogensen
2017 Jacob Barrett Laursen   2017 Jeppe Wørmer   2010 Poul Rasmussen
2018 Julius Eskesen   2018 Daniel Brink   2011 Kristian Mølmer
2020 Troels Kløve   2020 Agust Thorlaksson   2012 Ulrik Bredegaard
2021 Sayouba Mandé   2021 Carsten Pico   2013 Jeppe Wørmer  
2022 Bashkim Kadrii   2022 Kenneth Rios   2014 Jan Hougaard Andersen
Luk