Menu

Principper for tilgang af spillere

Principper for spillertilgang til Odense Boldklub Amatør

Vi er glade og stolte, når spillere kontakter os for gæstetræning eller klubskifter. For at dette ikke danner grundlag for misforståelser hos vore samarbejdsklubber har vi vedtaget nedenstående principper.

Trænere i OB Amatør kontakter aldrig spillere for gæstetræning og/eller klubskifte.

Gæstetræning i OB Amatør er maksimalt 4 træninger og 2 træningskampe.

Når du på dit hold får en kontakt fra en spiller eller spillerens forældre (telefonisk, mail eller ved fysisk fremmøde) om mulig klubskifte eller gæstetræning i OB, skal du altid inden første træning (selvom spilleren møder op i klubben må han ikke deltage før godkendelse fra Sekretariat/konsulent) kontakte sekretariat/konsulent med følgende data. 

 • Dit Navn
 • Hvilket hold træner du i OB
 • Spillernavn (Gæstespiller)
 • Klubben spilleren er medlem hos (moderklubben)

Det er altid børne-, ungdoms- eller kvindeformanden, som tilskriver den klub som spilleren er medlem af (moderklub). Skrivelsen tilgår moderklubbens formand for relevant afdeling inden første træning – også i de tilfælde hvor spilleren er fremmødt i Ådalen

Microfodbold (U6-U8)

OB Amatør retter ikke henvendelse til moderklub ved gæstetræning eller mulig klubskifte.

Børnefodbold (U9-U12)

OB Amatør retter alene henvendelse til moderklub ved gæstetræning eller mulig klubskifte for spillere i træningsgruppe 1 (1. – 3. hold), menikke ved spillere der tilknyttes træningsgruppe 2 (3. – 6. hold)

Ungdomsfodbold (U13 – U19)

OB Amatør retter alene henvendelse til moderklub ved gæstetræning eller mulig klubskifte for spillere der er potentielle 2. holds spillere til hold i kvalificerede rækker, men ikke ved spillere der tilknyttes 3. – 5. hold.

Seniorfodbold (U20+)

OB Amatør retter ikke henvendelse til moderklub ved gæstetræning eller mulig klubskifte.

Nedenstående er udkast til tekstskabelon, som børne-, ungdoms- eller kvindeformanden i OB Amatør fremsender til spillerens moderklub inden første træning.

Til: xxxx formand i moderklub

Vi har i dag erfaret, at ”spillernavn” har kontaktet OB Amatør for at gæstetræne eller skifte klub. Vi har orienteret ”spillernavn” om, at han/hun først kan starte med at træne, når du har bekræftet modtagelsen af denne henvendelse

Såfremt du ønsker uddybninger eller nærmere dialog om tilstedeværelsen af ”spillernavn” i OB Amatør, så er du meget velkommen til at mail påformand@ob.dk

eller ringe til mig på ...

Principper for spillertilgang til OSE (Odense Boldklubs Eliteafdeling)

Spilleregler ved spillerrekruttering eller klubskifte
Arbejdsgang når OB har interesse i et stort talent fra Klubben

 1. OB’s talentansvarlige tager kontakt til Klubbens ungdomsformand først pr. telefon og herefter sendes bekræftende mail.
 2. Klubbens ungdomsformand tager kontakt til spilleren samt hans forældre.
 3. Klubbens ungdomsformand orienterer OB’s talentansvarlige om udfaldet af forespørgslen
 4. Hvis spilleren er interesseret holdes et møde inden første træning mellem Klubben, spilleren med forældre samt OB’s talentansvarlige

Arbejdsgang når en spiller skal tilbage til Klubben eller vurderes ikke aktuel til førsteholdsfodbold i U13 – U15. Som U17 skal der indkaldes til et møde, hvis spilleren har været i OB regi i mindre end to år.

 1. OB’s talentansvarlige tager kontakt til ”Klubbens” ungdomsformand med det formål at indkalde til et møde mellem spilleren, forældre og klubben.
 2. OB’s talentansvarlige taler med spilleren samt hans forældre.
 3. Klubbens” ungdomsformand kontakter spilleren og hans forældre om spillerens fremtid.
 4. Klubbens” ungdomsformand orienterer OB’s talentansvarlige om spillerens beslutning.
Luk