Menu

Samarbejdskodeks mellem OB og OSE

Formål
At skabe sammenhæng i spillerrotationerne holdene imellem, så alle kan træne og spille kamp med egen trup. 
At skabe tydelighed omkring de principper der er gældende for samarbejdet holdene imellem.

Trup størrelser

 • 1. og 2. holdene har sin egen cyklus med udveksling af spillere.
 • 3. og 4. holdene har sin egen cyklus med udveksling af spillere.
 • 1. holdene har trupper på 16 – 18 spillere med op til 2 målmænd.
 • 2. holdene har op til 13 spillere i truppen.
 • Principperne for målmændene bør involvere 3 målmænd til 2 hold med mulighed for at målmændene spiller kamp i en årgang ældre.

Vigtige datoer

 • 1. juli er skæringsdato for sammensætning af trupperne.
 • Trænerne taler sammen inden torsdagens træning om forventet udtagning af hold til turneringskamp. Endelig beslutning foretages efter træning. Der kan dog frem mod kamp forekomme nødvendige ændringer. 
 • Torsdag aften kl. 22.00 er sluttidspunkt for holdudtagelser for alle hold – som minimum må de øvre hold melde ud hvor mange spiller der rykkes ned til kamp. 


Op- og nedrykning af spillere

 • Ved nedrykning af en spiller orienterer den oprindelige træner, træneren på det hold der skal modtage spilleren, inden spillerens første træning på det nye hold. 
 • Der kan maksimalt nedrykkes 3 markspillere samt 1 målmand pr. kamp fra et højere rangeret hold – nedrykning af flere kan kun ske med accept fra det hold der skal modtage spillerne.
 • Der nedrykkes ikke spillere mellem 2. og 3. holdet – undtagelsesvis kan det ske såfremt at 3. holdet mangler spillere.
 • Ved nedrykning af målmand skal dette ske med hensyntagen til den allerede eksisterende målmand – hvis denne målmand ikke kan tilbydes en løsning der stadigvæk kan udvikle ham skal der forsøges at nå et kompromis evt. ved en 50/50 ordning (Den eksisterende målmand spiller halvdelen af kampene/den nedrykkede målmand den anden halvdel). Alternativt kan man foreslå klubskifte for tredjemålmand af udviklingsmæssige perspektiver – især hvis han er kommet fra anden klub. 
 • Oprykning til prøvetræning med et højere rangeret hold sker først efter dialog med spillerens nuværende træner. 
 • Hen over sommeren skal der ved udtagningen af spillere fra 2. holdet til 1.holdstruppen respekteres at de deltager i sommerturneringer, som de tidligere på året har tilmeldt sig, på 2. holdet. 
 • Skulle spilleren blive udtaget til førsteholdsstævne i samme periode skal OS&E afklare de økonomiske forhold. 
 • Trænerne afholder det nødvendige antal møder for at spillerne evalueres, op- og nedrykninger samt prøvetræning aftales. 

 

Luk