Menu

OLD BOYS FORENINGENS GENERALFORSAMLING 2023

image
Jesper Eriksen
28. februar 2023 kl. 08:42
LØRDAG DEN 11. MARTS KL. 15.00

OLD BOYS FORENINGENS GENERALFORSAMLING 2023

AFHOLDES I ATRIUMGÅRDEN PÅ OB

LØRDAG DEN 11. MARTS KL. 15.00

 

Der indkaldes til generalforsamling i Old Boys Foreningen i henhold til vedtægternes § 6.

Indkaldelse er sket sammen med udsendelse af opkrævning for medlemskab af Old Boys Foreningen samt via www.obfodbold.dk og på Facebook.

Vi håber at kunne afholde både five-á-side samt spisning i år.
Mht. spisning er menuen ”Stribet flæsk”. Der er en lille egenbetaling på kr. 50,-


Bindende tilmelding til five-á-side samt spisning sker til de enkelte holdledere.

 

 


For deltagere i generalforsamlingen, der også ønsker spisning, skal bindende tilmelding + betaling ske til kasserer Peter Nielsen senest onsdag d. 8/3. 

 

DAGSORDEN i henhold til vedtægterne § 7.                                Forslag til posten

 1. Valg af dirigent Jørgen Kristensen
 2. Bestyrelsens beretning v/ formand Michael Buchholtz
 3. Regnskabet fremlægges v/ kasserer Peter Nielsen
 4. Indkomne forslag (Indsendt senest 3/3-2023 til formanden)
 5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor
 6. Foreningens fremtidige virksomhed v/bestyrelsen
 7. Eventuelt

 

NUVÆRENDE  BESTYRELSE:                                                     Forslag til valg

 1. Formand Michael Buchholtz                 På valg                                               Modtager genvalg             
 2. Næstformand Steffen Nielsen              Ikke på valg                            
 3. Kasserer Peter Nielsen                        Ikke på valg                                                                                   
 4. Sekretær/bestyrelse Grethe Hansen     På valg                                                Modtager genvalg
 5. Bestyrelsesmedlem Ulrik Præstegård    Ikke på valg                                                                                                                 
 6. Bestyrelsesmedlem Steen Bergstedt     På valg                                                Modtager genvalg                                        
 7. Bestyrelsesmedlem Claus Eder             Ikke på valg                             


Forslag til valg af nyt bestyrelsesmedlem:     Pål Kristensen


Bestyrelsen skal bestå af 5 til 9 medlemmer.                          Valgt for 2 år

 

Revisor                   : Søren Jensen                           På valg hvert år                      Modtager genvalg

Revisorsuppleant     : Asger Rasmussen                     På valg hvert år                      Modtager genvalg

Luk