Menu

Generalforsamling 2023

image
Jesper Eriksen
09. marts 2023 kl. 07:54
Afholdes torsdag den 30. marts 2023 kl. 19.00

Generalforsamling

 

Afholdes torsdag den 30. marts 2023 kl. 19.00

i klubhuset, Sdr. Boulevard 172, 5000 Odense C.

 

DAGSORDEN

(jf. lovenes § 9)

 

Dagsorden

 

  1. Valg af dirigent

 

  1. Beretning

 

  1. Aflæggelse af regnskab

 

  1. Behandling af indkomne forslag

 

  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

 

1)Formand - vælges for 2 år

Claus Eder modtager genvalg

 

2) Sportslig ansvarlig – vælges for 2 år

Jacob Høy modtager genvalg

 

  1. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Vælges i lige årstal for 2 år

 

  1. Valg af revisor

 

 

 

 

 

 

Odense, den 8. marts 2023

Bestyrelsen

Luk