Menu

C1 klubkursus

image

UEFA TRÆNERUDDANNELSER

SØNDAG DEN 1. OKTOBER 08:00 - 18:00 I OB SOM KLUBKURSUS

TILMELDING FOREGÅR PÅ MAIL TIL JESPER ERIKSEN je@obfodbold.dk 

 

UEFA C1-træner er første trin for alle trænere i den UEFA-godkendte træneruddannelse.

Kurset tager udgangspunkt i træneren som hjælper for spilleren, så hun/han lærer at løse spillet på egen hånd. I DBU tror vi på, at du bliver en bedre træner af at øve dig i at være træner. Derfor vil du fra start på UEFA C1 blive involveret på banen under praktikken, som udgør en stor del af det samlede kursus. Det, mener vi, er relevant og brugbart for alle trænere.

Kurset har stort fokus på de pædagogiske redskaber og læringsværktøjer, du som træner kan bruge for at lave en god træning.

Optagelseskriterier
Du skal være fyldt 13 år inden uddannelsesstart.

Formål
På UEFA C1 får du viden om:

  • Pædagogiske redskaber
  • Læringsværktøjerne “stop/frys” og “vis–forklar–vis”
  • Fodbold som et kaosspil, der skal løses (af spilleren)
  • Det gode fodboldmiljø – træning og kamp
  • Principper og aftaler
  • Individet som person og som fodboldspiller
  • Når træneren hedder far eller mor
  • Forudsætninger for udvikling og læring
  • Trænerens egen adfærd
  • Observation


Varighed
10 timers kursus + online forberedelse og som afslutning på kurset et online refleksionsmodul.

Mødepligt
Der er ingen eksamen, men der er krav om 100% fremmøde på kurset.

Registrering af kursister
UEFA C1 består af et online forberedelsesmodul, så det er nødvendigt, at alle kursister ved tilmelding bliver registreret med navn og e-mailadresse.

Kursisterne modtager 7 dage før kursusstart et link til et forberedelsesmodul, som skal være gennemført før første fremmøde på kurset.

Kompetence og bevis
Gennemførelse af kurset giver mulighed for at benytte titlen ”UEFA C1-træner”.
Kursisten kan selv hente et DBU UEFA C1-trænerbevis efter endt forløb.
UEFA C1 skal være gennemført for optagelse på UEFA C2-træner.

Luk