Menu

AFLYST

image
12. marts 2020 kl. 07:30
OLD BOYS AFDELINGENS GENERALFORSAMLING 2020

OLD BOYS AFDELINGENS GENERALFORSAMLING 2020 som skulle være afholdt 21. marts er udsat på grund af COVID-19

Der vil blive meldt ny dato ud – med senest 15 dags varsel

 

Der indkaldes til generalforsamling i Old Boys afdelingen i henhold til vedtægternes § 6.

Ordinær generalforsamling skal i.h.t. vedtægterne afholdes i januar kvartal og indkaldes med senest 15 dages varsel. Medlemmerne har modtaget indkaldelse senest den 7. marts 2020.

Desuden har det været bekendtgjort på klubbens hjemmeside og med opslag på OB.

 

DAGSORDEN i henhold til vedtægterne § 7.                   Forslag til posten

 1. Valg af dirigent                                   Michael Buchholtz                   
 2. Bestyrelsens beretning v/ formand Jan Johansen
 3. Regnskabet fremlægges v/ kasserer Peter Nielsen
 4. Indkomne forslag (Indsendt senest 13/3-2020 til formanden)
 5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor
 6. Foreningens fremtidige virksomhed v/bestyrelsen
 7. Eventuelt

 

NUVÆRENDE  BESTYRELSE:                                         Forslag til valg

 1. Formand Jan Johansen                      Ikke på valg
 2. Næstformand Bjarne Arboe               Ikke på valg
 3. Kasserer Peter Nielsen                      På valg                                 Modtager genvalg
 4. Sekretær/bestyrelse Grethe Hansen   Ikke på valg
 5. Bestyrelsesmedlem Ulrik Præstegård  På valg                                 Modtager genvalg
 6. Bestyrelsesmedlem Robert Olsen       På valg                                 Modtager ikke genvalg
 7. Bestyrelsesmedlem Steen Bergstedt  Ikke på valg
 8. Bestyrelsesmedlem Claus Eder          På valg                                  Modtager genvalg
 9. Bestyrelsesmedlem Karsten Langer    På valg                                  Modtager genvalg

 

Suppleant Finn Stærmose                                                                          Modtager valg

       

Bestyrelsen skal bestå af 5 til 9 medlemmer.                  Valgt for 2 år

 

        Revisor                        : Søren Jensen           På valg hvert år              Modtager genvalg

        Revisorsuppleant         : Asger Rasmussen   På valg hvert år                 Modtager genvalg