Menu

Bestyrelsen

Claus Eder (formand)

Peter Nielsen (næstformand)

Poul Andersen (kasserer)

Jacob Høy (sportslig asv.)

Rasmus Olesen (sportslig ansv.)

 

Forslag der ønskes behandlet af bestyrelsen skal være formanden i hænde, enten pr. mail eller brev senest 14. dage før næstkommende bestyrelsesmøde.

 

Referater fra bestyrelsen klik her