Menu

Bestyrelsen

Claus Eder (formand)

Mogens Christiansen (næstformand)

Poul Andersen (kasserer)

Peter Nielsen (medlem)

Jacob Høy (sportslig asv.)

Kenneth Franco (sportslig ansv.)

 

Forslag der ønskes behandlet af bestyrelsen skal være formanden i hænde, enten pr. mail eller brev senest 14. dage før næstkommende bestyrelsesmøde