Menu

Bestyrelsen

Forretningsudvalget:

Claus Eder (formand)

Peter Nielsen (medlem)

 

Forslag der ønskes behandlet af bestyrelsen skal være formanden i hænde, enten pr. mail eller brev senest 14. dage før næstkommende bestyrelses møde