Menu

Kontingentsatser

Abonnementsregler

Ethvert medlem har pligt til at betale kontingent/abonnement for at kunne træne og spille kamp for OB. 
Bestyrelsen begrunder differentieringen i omfanget af de enkelte årgangs brug af anlægget (varmt vand, lys, kunstgræstider osv.) samt tøjpolitikken.


Kontingentet/ abonnementet opkræves 1. februar (dækkende februar til juli) og 1. august (dækkende august til januar).

Medlemskabet vil automatisk blive fornyet.

Klubben tilbagebetaler ikke kontingent/ abonnement, selvom udmeldelsen sker midt i perioden.
Passive medlemmer betaler kun 1 gang om året (februar)

 

 Afdeling                                                                                                               Forår            Efterår

Baby / U4 - U5     525,-  525,-
U6-U8      915,- 915,-
U9-U12      1065,-  1065,-
U13-U19      1175,-  1175,-
Efterskole     500,- 500,-
Senior      1300,-   1300,-
Senior med studierabat**     1150,-  1150,-
Oldboys     1150,-  1150,-
+65 år     775,-   775,-
         
         
    
Støttemedlem  ***

    400,-   
         
Gebyr.         
Rykkergebyr     100,-  ​pr. gang
Indbetalingskort (+71) fra Nets     0,-   
PBS betaling     0,-   
Udskrivning af nyt girokort fra Nets     25,-  pr. stk
Kopi af giorkort pr. mail     0,-  

 

Medlemmer har pligt til at holde medlemsdata ajour inkl. e-mailadresse og betalingskort på medlemmets egen side under Mit DBU
Ny adgangskode kan bestilles på samme side.

Restance.
​Ved restance vil spilleren blive spærret for træning og kamp i klubben indtil betalingen er faldet.

Det koster 100,- kr. for få ophævet spærringen igen.

 

* Senior med studierabat - kun for videregående uddannelse
Nye medlemmer

Skal indmelde sig som senior medlem og indsender en kopi af studiekortet til medlem@obfodbold.dk.
Man vil så få 300,- kr. i rabat på næste betaling.

Hvis vi ikke har modtaget en kopi af studiekortet senest 30 dage før næste betalingen bortfalder rabatten.

Bemærk venligst at studiekort fra SDU er kun gyldig sammen en kopi af indskrivningsbekræftelsen.

 

Senior medlemmer som ønsker at skifte abonnement skal senest 30 dage før betaling af nyt abonnement meddele det til medlemskortoret.

Man indsender en kopi af studiekortet til medlem@obfodbold.dk.

 

Hvis kopien af studiekortet modtages senere end 30 dage før, kan man først opnår rabat til den efterfølge opkrævning.
Bemærk venligst at studiekort fra SDU er kun gyldig sammen en kopi af indskrivningsbekræftelsen.

*​* Støttemedlem

Som støttemedlem støtter man Odense Boldklub med 400 kr. om året.
Medlemskabet giver ikke stemmeret ved generalforsamling. 
Medlemskabet vil automatisk blive fornyet hvert år, ved fremsendelse af indbetalingskort fra medlemskontoret den 1/2.
Nye medlemmer betaler først gang på indmeldelsesdatoen.

Udmeldelse

 

Udmeldelse kan kun ske via klubbens hjemmeside – www.obfodbold.dk - formular 

Sidste frist for opsigelse af sit medlemskab er den 29/1 for foråret og for efteråret 29/7. Udmeldelse efter denne dato først være gældende fra den efterfølgende sæson.

Hvis du opsiger dit medlemsskab senere vil opsigelsen først være gældende fra den efterfølgende sæson.

Udmeldelse/opsigelsen foretages udelukkende af spilleren selv (forældre) og kan kun foregå på vores hjemmeside – www.obfodbold.dk  - formular 
Udmeldelse til træneren/ledere vil IKKE blive betragtet som udmeldelse af klubben.
Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.

 

Medlemskontoret
Henvendelse vedr. medlemskab/ abonnementet kan ske til Per Wilberg – medlem@obfodbold.dk

Ved udmeldelse skal det elektroniske DBU-spillercertifikat rekvirerer via Kluboffice fra spillerens nye klub.