Menu

Hædringer

Retningslinjerne

 

OB har en række traditioner, hvoraf en er uddeling af hædersbevisninger til medlemmer, der har gjort sig fortjent hertil. Der er forskellige retningsliner og kriterier for de enkelte hædersbevisninger. De gældende retningslinier er godkendt af bestyrelsen.

OB har en række traditioner, hvoraf en er uddeling af hædersbevisninger til medlemmer, der har gjort sig fortjent hertil. Der er forskellige retningsliner og kriterier for de enkelte hædersbevisninger. De gældende retningslinier er godkendt af bestyrelsen den 

Æresmedlem 
Kan efter indstilling fra bestyrelse, afdelinger eller klubmedlem tildeles en person, der igennem en længere årrække har udført et enestående frivilligt arbejde eller som på anden måde har ydet en ekstraordinær indsats til gavn for OB. 
Æresmedlemmer har kontingentfrihed og stemmeret på generalforsamlinger. 
Æresmedlemmer har ret til 2 siddepladser samt adgang til VIP-lounge på Odense Stadion til OB´s danske turnerings- og pokalkampe samt Europacupkampe. 

Guldnål 
Kan efter indstilling fra bestyrelse, afdelinger eller klubmedlem en person, der har udført minimum 25 års frivilligt arbejde af væsentligt omfang til gavn for OB. I særlige tilfælde kan åremålskravet afviges. 

Medlemmer (aktive som passive) der stadig er frivillige i OB, der har fået tildelt guldnål har indtil videre, ret til 2 siddepladser samt adgang til VIP-lounge (MML) på Odense Stadion til OB´s danske turnerings- og pokalkampe samt Europa Cupkampe. 

Sølvnål 

Kan efter indstilling fra bestyrelse, afdelinger eller klubmedlem tildeles en person, der har udført minimum 15 års frivilligt arbejde af væsentligt omfang til gavn for OB. I særlige tilfælde kan åremålskravet fraviges. 

Medlemmer (aktive som passive) der stadig er frivillige i OB, der har fået tildelt sølvnål har indtil videre, ret til 1 siddeplads samt adgang til VIP-lounge (MML) på Odense Stadion til OB´s danske turnerings- og pokalkampe samt Europa Cupkampe.

Garnæspokalen 

Pokalen, der er evigt vandrende, er udsat i 1969 til minde om Svend Garnæs Hansen, klubbens formand i perioden 1929 – 1955.
Kan tildeles en person, der igennem en periode har ydet et ekstraordinært stykke frivilligt arbejde eller på anden måde har virket til gavn for OB.

Lands Mindepokal 
Pokalen, der er evigt vandrende, er udsat i 1970 til minde om Erik Land, mangeårig bestyrelsesmedlem og holdleder for 1. holdet. 
Kan tildeles en mandlig aktiv fodboldspiller, der i særlig grad har udmærket sig til gavn for klubbens omdømme. Gives i praksis til en spiller på klubbens 1. hold, som efter trænerens vurdering i det forløbne år har gjort sig fortjent til en hædersbevisning. 

Preben Hjorths Mindepokal 
Pokalen (en sølvpokal, der er evigt vandrende) er udsat i 2004 til minde om Preben Hjorth, et mangeårligt medlem, leder og initiativrig ildsjæl i klubben.
Kan tildeles et medlem, der ved sit ihærdige arbejde, gå-på-mod og optimisme altid tænker på OB som én klub, og i sit hjerte har plads til fodbold på alle niveauer.

Amatørklubbens Rejselegat
Rejselegatet gives til en træner, der har ydet en stor og energisk indsats i OB's ungdomsarbejde. Legatet består i en rejse sammen med sponsorrepræsentantskabet til en af OB's internationale kampe. Legatet er sponseret af OB's æresmedlemmer

Talbropokalen 
Pokalerne (for hver årgang en stor, hvor de enkelte års modtagere indgraveres samt en lille til modtageren - for microput findes dog ingen stor pokal) er udsat i 1970 af Egon Talbro (f. 1920) som tak for mange gode år i klubben. 
Kan tildeles en spiller, der efter trænerens vurdering i det forløbne år har gjort sig fortjent til en hædersbevisning. 
Tildeles en herreungdomsspiller i henholdsvis ynglinge, junior, drenge, lilleput, miniput og microput. 

OB´s Venners pokal 
Pokalerne, der er til eje, er udsat af støtteforeningen OB´s Venner. 
Samme proportioner som for Talbropokalen. 
Tildeles en ungdomsspiller i samtlige afdelinger. 


Eksterne hædersbevisninger 
DBU’s sølv- og guldnål kan tildeles personer, der opfylder kriterier vedtaget af DBU’s bestyrelse (senest vedtaget den 15. april 2000). Kriterierne fremgår af separat oversigt. 

FBU’s hædersbevisning kan af FBU tildeles ledere og trænere, som indstilles dertil af deres klub efter mindst 15 års ulønnet arbejde. Hædersbevisningen kan ligeledes tildeles af FBU’s bestyrelse uden at der foreligger indstilling fra klubben. 
FBU’s guldemblem (æresmedlem) kan af FBU’s bestyrelse tildeles personer, der har gjort sig i særlig grad fortjent dertil gennem arbejde, der har været til udpræget gavn for klubben eller FBU. 
FBU’s sølvemblem kan af FBU tildeles personer, som indstilles dertil af deres klub efter mindst 15 års bestyrelsesarbejde, og som i forvejen er hædret af deres egen klub, såfremt denne har et hædersbevis. Emblemet kan ligeledes tildeles af FBU’s bestyrelse uden at der foreligger indstilling fra klubben.

FORMÆND   Æresmedlemmer 
1887 Max Schmidt*    1908 Max Schmidt* 
1908 Knud Lollesgaard*    1912 Edvard G. Hansen* 
1929 Svend Garnæs Hansen*    1929 Knud Lollesgaard* 
1955 Knud Secher*    1952 Niels Jensen* 
1976 Arne Rasmussen *   1955 Svend Garnæs Hansen* 
1984 Bent Julius Nielsen*    1961 Th. Hansen* 
1984 Jørgen Filstrup(kon.)   1961 Th. Linde* 
1985 Holger Rasmussen    1976 Knud Secher* 
1987 Ole Paarup*    1987 Aage Sejer Hansen* 
1996 Erik Bruntse    2004 Fritz Bonde*
1999 Niels-Erhardt Thomsen    2012 Erik Bruntse
2003 Ronald Stelmer   2012 Erik Wilberg*
2013 Per Lindegaard    2016 Børge Jacobsen
2015 Claus Eder   -  
-     -  
-     -  
-     -  
-     -  

 

DBU´s Guldnål   DBU’s sølvnål 
1932 Niels Jensen*    1970 Poul Flyger Jensen 
1974 C.A.Kofoed*   1976 Knud Secher* 
-     1983 Jørgen Mikkelsen* 
-     1985 Erik Birkholm* 
-     1985 Erik Wilberg* 
-     1987 Jørgen Filstrup 
-     2001 Fritz Bonde*
-     2013 Jørgen Kristensen
-     -  
-     -  
-     -  
-     -  
-     -  

 

FBU’s sølvemblem    DIF’s ærestegn 
1985 Erik Wilberg*    1929 Niels Jensen* 
2001 Fritz Bonde*   1699 Harry Conradsen* 
2002 Erhardt Thomsen   1969 Erik Land* 
-     1976 Knud Secher* 
-     1984 C.A.Kofoed* 
-     1993 Jørgen Kristensen
-     -  
OB’s guldnål 1968-
1968 Helge Petersen* 
1972 Albrecht Jørgensen* 
1972 Jørgen Leschly*
1976 Knud Secher*
1977 Erik Birkholm* 
1981 Christel Dalgård* 
1982 C.A.Kofoed* 
1987 Carl Ernst Brandt* 
1987 Aage Sejer Hansen* 
1987 Jørgen Mikkelsen* 
1987 Erik Wilberg* 
1988 Poul Høgh Pedersen* 
1996 Ole Paarup* 
1997 Flemming Røjkjær* 
1998 Jørgen Filstrup 
1998 Erik Bendt Hansen* 
1998 Preben Hjorth* 
1999 Ole Hjorth
2001 Erik Bruntse 
2001 Lars Jessen Hansen 
2002 Børge Jacobsen 
2003 Erhardt Thomsen 
2003 Steen Bergstedt
2004 Ulrik Sundien 
2004 Fritz Bonde*
2004 Jens Bendix Pedersen* 
2004 Calle Holm Frandsen* 
2004 Preben Holm* 
2005 Finn Sterobo 
2005 Poul Rasmussen 
2007 Jørgen Kristensen 
2007 Henrik Bondesen 
2007 Mogens Rasmussen 
2008 Peter Nielsen 
2008 Edwin Christiansen 
2009 Per Wilberg
2010 Carsten Hansen
2011 Jens Andersen
2012 Allan Poulsen
2012 Christen Villberg
2013 C.C. Nielsen *
2014 Jørgen Madsen
2014 Henrik Kamp Madsen
2014 Hans Henrik Conrad
2015 Torben Søgaard
2016 Per Nielsen
2016 Grethe Hansen
2016 Ulrik Præstegaard
2016 Kasper Mogensen
-  
-  
-  
-  
OB’s sølvnål 1970-1999   OB’s sølvnål 2000 
1970 Jørgen Leschly*    2000 Carsten Hansen
1982 Erik Birkholm*    2000 Finn Johansen* 
1984 Richard Møller Nielsen*    2000 Lars Bo Larsen* 
1986 Aage Sejer Hansen*    2001 Peter Hørlüch
1987 Preben Hjorth*    2002 Jens Andersen 
1988 Leif Andersen    2003 C.C. Nielsen *
1988 Erik Bendt Hansen*    2004 Kurt Christiansen 
1991 Kim Brink    2004 Henrik Kamp Madsen 
1991 Erik Bruntse    2004 Jesper Borg 
1991 Lars Jessen Hansen    2004 Egon Fogh 
1991 Henrik Frydenborg    2005 Erik Pedersen* 
1991 Henrik Nielsen    2005 Morten Møller 
1992 Finn Sterobo    2005 Peter Nielsen 
1993 Jens Povl Barkler    2006 Søren P. Jørgensen 
1993 Erhardt Thomsen    2006 Peter Hansen* 
1994 Jens Bendix-Petersen*    2006 Grethe Hansen 
1994 Fritz Bonde*    2006 Asger Torning 
1994 Calle Holm Frandsen*    2007 Kasper Mogensen 
1994 Preben Holm*    2007 Asger Rasmussen 
1994 Ulrik Sundien    2007 Ulrik Præstegaard 
1995 Per Bartram    2008 Knud Knudsen 
1995 Jørgen B. Jensen ”Myre”    2008 Per Nielsen 
1995 Jesper Grønbæk*    2008 Jørgen Rex *
1995 Jesper Wengel    2009 Torben Søgaard 
1996 Erling Hansen    2009 Otto Bach Ulstrup 
1996 Børge Jacobsen    2009 Jan Johansen
1996 Dan Mikkelsen    2012 Niels Thorborg
1997 Henrik Bondesen    2012 Erik Laumand
1997 Edwin Christiansen    2013 Jesper Urmager Christiansen
1997 Claus Eder    2013 Michael Buchholtz
1997 Inger Islund    2014 Allan Brahtz
1997 Mogens G. Rasmussen    2015 Poul Andersen
1997 Poul Rasmussen    2015 Jens Lillesø
1997 Steen Bergstedt   2016 Mogens Christiansen
1998 Jørgen Kristensen    2016 Claus Madsen
1999 Ebbe Christensen    -  
1999 Hans Henrik Conrad    -  
1999 Mogens Jakobsen    -  
1999 Nina Paarup    -  
1999 Per Wilberg    -  

 

Land’s Mindepokalen    Garnæs-pokalen 
1970 Finn Sterobo    1970 Harry Conradsen* 
1971 Jørgen Breum Christensen*    1971 Carl Henry Petersen* 
1972 Mogens Therkildsen    1972 Birgit Sørensen (Inglev) 
1973 Per Bartram    1973 Jørgen Mikkelsen* 
1974 Jens Andersen    1974 Nils Henckel 
1975 Poul Andersen    1975 Flemming Hansen* 
1976 Jens Erik Nøttrup*    1976 Erik Rasmussen 
1977 Ronald Stelmer    1977 Erik Wilberg* 
1978 Finn Johansen*    1978 Christel Dalgaard* 
1979 John Madsen    1979 Ole Paarup*
1980 Søren Larsen    1980 Jens Poul Barkler 
1981 Tommy Møller Nielsen    1981 Erik Bendt Hansen* 
1982 Lars Høgh    1982 Arne Rasmussen 
1983 Allan Nielsen    1983 Poul Høgh* 
1984 Vilhelm Munk Nielsen    1984 Leif Andersen 
1985 Ulrik Moseby    1985 Anne Mette Sørensen 
1986 Allan Hansen    1986 Inge Andersen* 
1987 Johnny Hansen    1987 Erik Birkholm*
1988 Lars Elstrup   1988 Fritz Bonde* 
1989 Kim Ziegler    1989 Flemming Røjkjær* 
1990 Steen Nedergaard    1990 Calle Holm Frandsen* 
1991 Thomas Helveg    1991 Finn Sterobo 
1992 Per Hjorth    1992 Erling Hansen 
1993 Carsten Detlevsen    1993 Jens Hulbæk Petersen 
1994 Jens Melvang    1994 Poul Rasmussen 
1995 Michael Hemmingsen    1995 Torben Søgaard 
1996 Per Pedersen    1996 Mogens Rasmussen 
1997 Lars Høgh    1997 Jørgen B. Jensen 
1998 Ulrik Pedersen    1998 Kenneth R. Christiansen
1999 Michael Hemmingsen    1999 Jan Johansen 
2000 Jann Jensen    2000 Steen Bergstedt 
2001 Morten Rasmussen    2001 Egon Fogh 
2002 Andrew Tembo    2002 Søren Peter Jørgensen 
2003 Mwape Miti     2003 Mogens Christiansen 
2004 Chris Sørensen    2004 Per Wilberg  
2005 Esben Hansen    2005 Jan Johansen 
2006 Ulrik Laursen    2006 Carsten Hansen 
2007 Chris Sørensen    2007 Jens Andersen 
2008 Anders Møller Christensen   2008 Jørgen Olsen
2009 Johan Absalonsen   2009 Allan Brahtz
2010 Erik Djemba-Djemba   2010 Karsten Pedersen
2011 Anders Møller Christensen   2011 Poul Andersen
2012 Daniel Høegh   2012 Jens Corfitzen
2013 Mads Toppel   2013 Michael Adelgaard
2014 Emil Ousager   2014 Anders Hørberg
2015 Rasmus Festersen   2015 Jon Johansen
2016 Mikkel Desler   2016 Kenneth Franco
2017 Jacob Barrett Laursen   2017 Jeppe Wørmer
2018 Julius Eskesen   2018 Daniel Brink
-     -  
-     -  
-     -  
-     -  

 

Axel Strøimanns Vandrepokal
1987 Charlotte Polk 
1988 Lars Høgh 
1989 Jeff Baromich 
1990 Peder Helmuth Hansen 
1991 Anne-Marie Jensen 
1992 Carsten Hansen 
1993 Jørgen Kristensen 
1994 Kim Nielsen 
1995 Carl Ernst Brandt* 
1996 Merete Pedersen 
1997  
1998 OB Bordtennis 
1999 Asger Thorning 
Pokalen overgået til OB Tennis

 

Preben Hjorths Mindepokal 
2003 Ole Hjorth
2004 Erhardt Thomsen
2005 Jens Bendix Petersen* 
2006 Børge Jacobsen 
2007 Preben Holm* 
2008 Jørgen Kristensen
2009 Grethe Hansen
2010 Finn Sterobo
2011 Ulrik Præstegaard  
2012 Peter Hørlück
2013 Kasper Mogensen
2014 Søren Ravn Jensen
2015 Thomas Johansson
2016 Thorning Madsen
2017 Rasmus Olesen
2018 Jan Johansen
-  
-  
-  
-  

 

Amatørklubbens Rejselegat 
2007 Henrik Bondesen 
2008 Helene Pedersen 
2009 Kasper Mogensen
2010 Poul Rasmussen
2011 Kristian Mølmer
2012 Ulrik Bredegaard
2013 Jeppe Wørmer  
2014 Jan Hougaard Andersen