Menu

OLD BOYS FORENINGENS GENERALFORSAMLING 2021

image TIRSDAG DEN 8. JUNI KL.19.00
Jesper Eriksen
20. maj 2021 kl. 13:14

OLD BOYS FORENINGENS GENERALFORSAMLING 2021

                                 AFHOLDES PÅ FØRSTE SAL PÅ OB

TIRSDAG DEN 8. JUNI KL.19.00

 

Der indkaldes til generalforsamling i Old Boys Foreningen i henhold til vedtægternes § 6.

Indkaldelse er sket sammen med udsendelse af opkrævning for medlemskab af Old Boys Foreningen samt via www.obfodbold.dk og på facebook. Der bliver ingen five-á-side fodbold og ingen spisning i år.

DELTAGERE MÅ SELV ORIENTERE SIG I REGLERNE FOR MUNDBIND OG CORONAPAS, NÅR VI NÅR TIL 8. JUNI.

 

DAGSORDEN i henhold til vedtægterne § 7.           Forslag til posten

  1. Valg af dirigent                                                   Michael Buchholtz                   
  2. Bestyrelsens beretning v/formand Jan Johansen
  3. Regnskabet fremlægges v/kasserer Peter Nielsen
  4. Indkomne forslag (Indsendt senest 1.6.2021 til formanden)

            (fra bestyrelsen: ændring af indkaldelsesmåde til generalforsamlingen)    

  1. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor
  2. Foreningens fremtidige virksomhed v/bestyrelsen
  3. Eventuelt

 

  NUVÆRENDE  BESTYRELSE:                                                Forslag til valg

1. Formand  Jan Johansen På valg - modtager genvalg
2. Næstformand Bjarne Arboe På valg - modtager genvalg
3. Kasserer Peter Nielsen Ikke på valg
4. Sekretær/bestyrelse Grethe Hansen På valg - modtager genvalg
5. Bestyrelsesmedlem Ulrik Præstegård Ikke på valg
6. Bestyrelsesmedlem Steen Bergstedt På valg - modtager genvalg
7. Bestyrelsesmedlem Claus Eder Ikke på valg
8. Bestyrelsesmedlem Karsten Langer Ikke på valg - udtræder
9. Bestrelsesmedlem Finn Stærmose Ikke på valg

            

        Bestyrelsen skal bestå af 5 til 9 medlemmer.                  Valgt for 2 år

 

                

        Revisor                        : Søren Jensen           På valg hvert år                      Modtager genvalg

 

        Revisorsuppleant         : Asger Rasmussen   På valg hvert år                      Modtager genvalg