Menu

OLD BOYS FORENINGENS GENERALFORSAMLING 2020

image
Jesper Eriksen
06. juni 2020 kl. 14:08
MANDAG DEN 22. JUNI KL. 18.00

OLD BOYS FORENINGENS GENERALFORSAMLING 2020

AFHOLDES I RESTAURANTEN PÅ OB

MANDAG DEN 22.  JUNI KL. 18.00

 

Der indkaldes til generalforsamling i Old Boys Foreningen i henhold til vedtægternes § 6.

Grundet Covid-19 har vi ikke været i stand til at overholde vedtægternes formelle regler for generalforsamlingens afholdelse. Derfor har bestyrelsen besluttet at vi i denne ekstraordinære situation herved indkalder via www.obfodbold.dk og på facebook.

Der bliver ingen five-á-side fodbold og ingen spisning i år.

 

DAGSORDEN i henhold til vedtægterne § 7.     Forslag til posten
1 Valg af dirigent     Michael Buchholtz
2 Bestyrelsens beretning v/ formand Jan Johansen      
3 Regnskabet fremlægges v/ kasserer Peter Nielsen      
4 Indkomne forslag (Indsendt senest 13/3-2020 til formanden)      
5 Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor      
6 Foreningens fremtidige virksomhed v/bestyrelsen      
7 Eventuelt      
         
Nuværende bestyrelse :      
1 Formand Jan Johansen Ikke på valg  
2 Næstformand Bjarne Arboe Ikke på valg  
3 Kasserer Peter Nielsen På valg Modtager genvalg
4 Sekretær/bestyrelse Grethe Hansen Ikke på valg  
5 Bestyrelsesmedlem Ulrik Præstegård På valg Modtager genvalg
6 Bestyrelsesmedlem Robert Olsen På valg Modtager ikke genvalg
7 Bestyrelsesmedlem Steen Bergstedt Ikke på valg  
8 Bestyrelsesmedlem Claus Eder På valg Modtager genvalg
9 Bestyrelsesmedlem Karsten Langer  På valg Modtager genvalg
Supplant Finn Stærmose     Modtager valg
         
         
  Revisor   Søren Jensen På valg hvert år Modtager genvalg
  Revisorsuppleant Asger Rasmussen På valg hvert år Modtager genvalg
         
         
  Bestyrelsen skal bestå af 5-9 medlemmer Valg for 2 år