Menu

Vendinger

image

Fodsål

Instruktionsmomenter:

- Placér støttebenet på indersiden af bolden

- Lavt tyngdepunkt

- Træk bolden bagud

- Temposkifte med modsatte yderside

Inderside - vending i rum

Instruktionsmomenter:

- Lavt tyngdepunkt

- Løft foden

- Abn op i hoften

- Vinkl i knæ- og fodled

- Stram fodleddet

- Spil bolden let til siden

- Træk den fremad med modsatte inderside

Inderside bagom støtteben - vending i rum

Instruktionsmomenter:

- Lavt tyngdepunkt

- Løft foden

- Vinkl i knæ- og fodled

- Stram fodleddet

- Tag bolden bag støttebenet

- Træk den over på modsatte side af kroppen

Inderside bagom støtteben

Instruktionsmomenter:

- Placér støttebenet på ydersiden af bolden

- Lavt tyngdepunkt

- Vinkl i knæ- og fodled

- Træk bolden bag om støttebenet

- Temposkifte med modsatte yderside

Inderside foran støtteben med modspiller i ryggen

Instruktionsmomenter:

- Lavt tyngdepunkt

- Løft foden

- Stram fodleddet

- Fortsæt bevægelsen ind i bolden

- Tag den umiddelbart foran støttebenet

- Rotér indad i hofte og fodled ved boldberøring

- Temposkifte

Inderside trukken - vending i rum

Instruktionsmomenter:

- Lavt tyngdepunkt

- Løft foden

- Vinkl i knæ- og fodled

- Stram fodleddet

- Tag bolden bag støttebenet

- Træk den over på modsatte side af kroppen

Inderside cut

Instruktionsmomenter:

- Placér støttebenet bag bolden

- Lavt tyngdepunkt

- Cut ovenfra og ned

- Rotér hofte og fodled indad ved boldberøring

- Temposkifte med modsatte yderside

Yderside med modspiller i ryggen

Instruktionsmomenter:

- Lavt tyngdepunkt

- Løft foden

- Stram fodleddet

- Fortsæt bevægelsen ind i bolden

- Tag den umiddelbart foran støttebenet

- Rotér udad i hofte og fodled ved boldberøring

- Temposkifte

Yderside cut

Instruktionsmomenter:

- Placér støttebenet bag bolden

- Lavt tyngdepunkt

- Cut ovenfra og ned

- Rotér hofte og fodled udad ved boldberøring

- Temposkifte med modsatte yderside

Orkanens øje

Beskrivelse:

Øvelsen har både vendinger efter pasning og vendinger efter dribling integreret. Flere spillere er i gang på samme tid, så orientering bliver også et væsentligt element. Træneren kan kræve bestemte vendinger eller lade det være op til spilleren selv at bestemme.

Antal:

8-10 spillere

Standard

Beskrivelse:

Her trænes vendinger efter pasning. Dette kombineres hen ad vejen med en række andre handlinger, så der foregår handling-efter-handling. I øvelsens sidste progression indsættes en passiv presspiller med henblik på at teste spillernes færdigheder i en mere funktionel ramme. Her kommer orientering også i spil. Træneren sørger for hele tiden at presse spillerne på kvalitet og tempo. Ved seks eller flere spillere indsættes én ekstra bold, så to spillere er i gang på samme tid i hver sin retning.

Antal:

4-6 spillere

Stjerne

Beskrivelse:

Spillerne arbejder primært med vendinger efter dribling. Hen ad vejen tilføjes flere handlinger. Træneren kan kræve bestemte vendinger eller lade det være op til spilleren selv. Den aktive spiller kan som det ses sættes under lidt mere pres ved at lade de ventende spillere gå imod ham/hende, så vendingen skal ske på det helt rigtige tidspunkt med henblik på at beskytte bolden.

Antal:

8-12 spillere

Luk