Menu

Indersideafleveringer

image

5 om 1 bold

Beskrivelse:

Der spilles op-ned-op. Hen ad vejen øges sværhedsgraden, og spillerne får flere muligheder til rådighed, f.eks. at vende sig med bolden eller spille 1-2 centralt. Hjælp spillerne hurtigt på vej med rotationen og sørg for, at de bruger begge ben. Forståelsen for vinkler og linjer er en central del af øvelsen. Man kan justere afstanden mellem spillerne efter eget ønske. Træneren kan også vælge at lave en konkurrence ud af øvelsen og lade spillerne tælle afleveringer på tid.

Antal:

5-8 spillere

 

Bandespil

Beskrivelse:

Spillerne laver bandespil efter en fast skabelon. Træneren bør påtale spillernes timing og kvalitet i selve bandespillet. Øvelsen er ideel som en kort, intens opvarmning til en træning med fokus på f.eks. gennembrudhandlinger. Husk at ændre retning undervejs.

Antal:

5-6 spillere

Dobbeltpas

Beskrivelse:

Spillerne leverer mange afleveringer med begge ben på kort tid og med høj puls. Man kan ændre på figurens form, så det stemmer bedst overens med spillerantallet. Træneren bør sørge for, at intervallerne ikke er længere, end at spillerne er i stand til at opretholde en vis kvalitet i deres indersideafleveringer.

Antal:

4-6 spillere

Dobbelt Y

Beskrivelse:

Spillerne træner indersideafleveringer i forskellige mønstre dikteret af træneren. Der er sikkert endnu flere muligheder end dem i videoen. I øvelsens sidste progression spilles der 3v1 med det formål at flytte bolden fra den ene ende til den anden. Her tvinges spillerne til at bevæge sig og lave gode vinkler for hinanden, så den funktionelle del også kommer med. Træneren har mulighed for at fordybe sig i spillernes forberedelse og tekniske udførsel af indersideafleveringen gennem hele øvelsen. Husk at skifte retning regelmæssigt, så begge ben kommer i spil i forhold til både aflægget og den fremadrettede aflevering.

Antal:

8-12 spillere

Pasningsskabelon

Beskrivelse:

Spillerne laver pasningsmønstre i en fast form med fokus på gennembrudshandlingerne 8er-løb, overlap og bandespil. Slutteligt vælger spillerne selv, hvilket pasningsmønster de vil udføre, så der også er et element af beslutningstagen i øvelsen. Husk at skifte retning regelmæssigt.

Antal:

8-12 spillere

Rundtom

Beskrivelse:

Øvelsen er ideel i forbindelse med en opvarmning, der skal sikre at spillerne bliver ordentligt varme. Spillerne får samtidig spillet en masse indersideafleveringer med begge ben. Formen kan også være anderledes, f.eks. trekant eller cirkel. Husk at ændre retning undervejs.

Antal:

4-6 spillere

Wieghorst

Beskrivelse:

Der spilles ind og ud af firkanten efter en fast rotation. Øvelsen er som sådan randomiseret, idet spillerne tvinges til hele tiden at tage skiftende positioner i relation til bold og medspillere. Spillerne på siderne spiller med i lighed med spillerne i midten, så der hele tiden skabes gode afleveringsmuligheder for boldholder.

Antal:

5-6 spillere

Y - øvelse

Beskrivelse:

Spillerne laver indersideafleveringer efter en fast skabelon, som træneren beslutter. Træneren har mulighed for at fordybe sig i detaljen omkring spillernes forberedelse og udførsel af indersideafleveringerne med begge ben. Husk at skifte retning regelmæssigt.

Antal:

4-6 spillere

Luk