Menu

Driblinger

image

Driblinger i -8 tal

Beskrivelse:

Spillerne laver driblinger i S eller 8-tals form. Træneren påskynder til mange berøringer med begge ben, skarpe retningskift og hidsige accelerationer. Jo færre spillere, desto kortere arbejdsintervaller. Man kan eventuelt sætte nogle konkurrencer op (stafet eller på tid), så spillerne anspores til at skrue tempoet yderligere i vejret.

Antal:

2-4 spillere

Diamant øvelse

Beskrivelse:

Spillerne veksler mellem speed- og tempodriblinger. Træneren kan bestemme forskellige mønstre og kombinationer i figuren. Tempo og boldkontrol er de vigtigste parametre. I denne øvelse er orientering også en faktor, idet spillerne dribler ind og ud imellem hinanden. Ved flere eller færre spillere end det anbefalede antal kan man lave andre former, f.eks. trekant eller femkant med færre/flere diamanter.

Antal:

8-12 spillere

Driblinger i farver

Beskrivelse:

Træneren dikterer de mønstre, som spillerne skal drible rundt i. Man kan arbejde med fast start- og slutsted eller gøre dette helt frit. Har man flere farver til rådighed er dette kun et plus for øvelsen. Fokus på tempo, boldkontrol og orientering. Husk pauserne!

Antal:

8-12 spillere

T-driblinger

Beskrivelse:

T’et er oplagt til konkurrence, enten på tid eller i hold. 2 T’er kan overlappe, så spillerne også udfordres på deres orienteringsevne. Det er vigtigt, at spillerne arbejder med høj puls og giver en fuld gas, så deres dribleteknik med begge ben udfordres til det yderste.

Antal:

2-3 spillere

Timeglas

Beskrivelse:

Spillerne foretager både speed- og tempodriblinger i denne øvelse, hvor de skal forcere et længere stræk med forhindringer undervejs på kortest mulig tid. Form, retning og afstande er reelt set overladt til trænerens fantasi.

Antal:

4-6 spillere

Luk