Menu

1. berøring

image

Brysttæmning

- Spænd i maven

- Overkrop tilbage

- Lavt tyngdepunkt

- Skyd brystkassen fremad ved boldberøring

- Tilbageføring af arme

Inderside bagom støtteben

- Løft foden

- Vinkl i knæ- og fodled

- Stram fodleddet

- Lavt tyngdepunkt

- Tag bolden bag støttebenet

- Ram den lidt over midten

- Træk bolden over på modsatte side af kroppen

Inderside nærmeste ben

- Løft foden

- Stram fodleddet

- Lavt tyngdepunkt

- Tag bolden på siden af kroppen

- Ram den lidt over midten

- Skub bolden over på modsatte fod

Inderside

- Vær bag bolden

- Løft foden

- Åbn op i hoften

- Vinkl i knæ- og fodled

- Stram fodleddet

- Lavt tyngdepunkt

- Mød bolden foran støttebenet

- Ram den midti eller lidt over midten

- Spil bolden foran dig

Lår

- Løft låret

- Bøj i benet

- Vinkl i hoften

- Lavt tyngdepunkt

- Mød bolden foran kroppen

Yderside

- Løft foden

- Stram fodleddet

- Lavt tyngdepunkt

- Tag bolden foran støttebenet

- Ram den midti

- Rotér udad i hofte og fodled ved boldberøring

2 hold

Beskrivelse:

Spillerne arbejder med to berøringer i et afgrænset område. Spillerne skal hele tiden være i bevægelse, og deres førsteberøringer skal være aktive. Spillerne er tvunget til både at orientere sig i forhold til bolden samt med- og modspillere. Ved mange spillere indsættes ekstra bold(e). Har man flere trøjefarver til rådighed, er dette kun en fordel. Træneren kan sågar lave forskellige kombinationer, som stiller yderligere krav til spillernes orientering. F.eks. gul-rød-blå-gul.

Antal:

6-12 spillere

Ajax trekant

Beskrivelse:

Spillerne arbejder i en fast form med førsteberøringen i fokus. Træneren kan passende bestemme en specifik førsteberøring, så han/hun kan fordybe sig helt ned i detaljen. Husk at vende retningen på øvelsen, så begge ben kommer i brug. I øvelsens progression gøres retning og førsteberøring valgfri, så variationen bliver større. Ved flere spillere kan man lave andre former, f.eks. firkant eller femkant.

Antal:

4-5 spillere

Dobbelt aktion

Beskrivelse:

Spillerne sætter aktioner sammen i en fast form. I den første aktion skal deres førsteberøring være aktiv, mens den i anden omgang skal være kontrollerende. Træneren er over spillerne, hvad tempo og kvalitet af førsteberøringerne angår. Han/hun opfordrer ligeledes spillerne til at benytte begge ben.

Antal:

4 spillere

Firkant

Beskrivelse:

Spillerne arbejder med førsteberøringer i en mere eller mindre fri form. Spillerne er hele tiden undervejs, så det stiller krav til deres forberedelse. Spillerne rundt om den aktive spiller kan bevæge sig op og ned ad deres linje, så det også kræver god orientering for at lykkes. Træneren er opmærksom på, at spillerne får taget begge ben i brug.

Antal:

4-6 spillerne

 

Fodtennis jord

Beskrivelse:

Førsteberøringen trænes her med konkurrence og humør i højsædet. Det kan foregå som en opvarmning med fokus på den gode førsteberøring eller som et sjovt element i den sidste del af træningen. Feltet i midten gør sig ud for nettet, og bolden skal enten spilles gennem eller hen over dette felt. Den må ikke passere sidelinjerne, så er den ude. Der serves bag baglinjen. Trænere kan gå med for at få antallet til at gå op.

Antal:

4 spillere

Stjerne

Beskrivelse:

Der spilles rundt i formen efter en fast eller fri model. Træneren kan eventuelt tage tid på, hvor længe det tager spillerne at komme figuren rundt. Dette giver anledning til at sætte tempoet yderligere i vejret. Teknik og forberedelse er de centrale elementer. I den frie form udgår spillerne en efter en, så de resterende er nødt til hele tiden at orientere sig omkring deres muligheder.

Antal:

5-7 spillere

Tripleaktion

Beskrivelse:

Spillerne arbejder med forskellige typer af førsteberøringer i en fast form med handling-efter-handling. Hjælp spillerne med hurtigt at få styr på rotationen, så dette ikke stjæler fokus. Det er også en mulighed, at spillerne selv dribler bolden hjem til udgangspunktet efter den sidste aktion. Husk at vende retningen.

Antal:

4-5 spillere

 

Y-øvelse

Beskrivelse:

Spillerne spiller rundt i Y’et efter en fast form. Denne kan justeres efter trænerens ønske. Der er både aktive og kontrollerende førsteberøringer. Træneren har fokus på at forfine detaljerne omkring førsteberøringen. Husk at vende retningen.

Antal:

5-6 spillere

Luk