Menu

Forældre i OB

image

Velkommen som forældre i OB

Vi vil gerne byde jer velkomne som forældre i Odense Boldklub.

Klubben har udarbejdet afdelingsvise ”Holdninger og Handlinger” se her.

Vi glæder os til at få nogle sjove stunder med jer! Forældreinvolvering er en afgørende resurse for at organisationen og kulturen omkring holdet er optimalt.

Vi har derfor udarbejdet en særskilt funktionsbeskrivelse for alle opgaverne.I bedes være opmærksomme på, at ved nogle af opgaverne har I jo mere ansvaret end driften eller måske mere planlægningen end driften.

Information

Har I spørgsmål, så kan svarene måske findes på en af nedestående henvisninger

1.    Velkomstfolder, som trænerne gerne skulle have udleveret til jer, hvis ikke kan den downloades her.

2.    Website www.obfodbold.dk

3.    Afdelingsledelserne

a.    Micro

b.    Børn

c.   Ungdom

4. Trænerne (find dit hold i menuen)

5.  OB Sekretariatet

Det er vigtigt for os at have en god dialog med jer forældre, og holde jer informeret om de tanker og overvejelser vi har. Derfor afholder vi forældremøder 2 gange om året, hvor vi gerne ser, at samtlige spillere er repræsenteret af minimum en forælder.  Vi sender informationer ud pr. mail. På holdets hjemmeside ligger der desuden en aktivitetskalender med information om samtlige træninger, stævner og arrangementer. Læs mere på www.obfodbold.dk Jeres ambitioner og indfrielse af egne forventninger skaber alene holdets oplevelser samt spillernes udvikling som mennesker og fodboldspillere i Odense Boldklub. Kvaliteten og omfanget af de indsatser I vælger at gøre i de rammer, som klubben har stillet jer til rådighed bliver den oplevelse som jeres børn vil få. De menneskelige kompetencer og resurser, der er hos jer afgør alene den kvalitet som Jeres børn vil opleve. Jeres forventninger til de gode oplevelser er alene et anliggende for jer og kommende spilleres forældre. Hvis I ikke er med på dette forpligtigende fællesskab, så bliver det ofte oplevelser præget af mange frustrationer, kritik i krogene rettet mod "klubben" og uindfriet forventninger.

Funktionsbeskrivelser

Klare rammer og regler samt konkrete beskrivelser af opgaver skaber tryghed og genkendelse, hvilket skaber overskud og lyst til at medvirke til at skabe udvikling – det gælder jeres drenge/pige og jer i rollen som forælder. For at lette denne proces, har vi udarbejdet nogle forældrekort (menukortet) som i korte og præcise træk beskriver de opgaver som SKAL løses omkring holdet.  

1.    Sport (Cheftrænere, assistenttrænere, stationsledere og holdledere)

2.    Administration (Administrativ koordinator, stævnekoordinator, tøjvask, kage- og frugtordning)

3.    Rekvisitter (Opstilling samt nedtagning før/efter hver træning)

4.   Sociale oplevelser (Kvartalsvis arrangement med aktivitet og fællesspisning)

5.    Økonomi (Indtægtsgivende aktiviteter og sponsorer)

6.    Redaktion (Website, infofolder, aktivitetsplan, journalister og fotografer)