oballe

UngdomsledelsenUdskriv side

Ledelsen i ungdomsafdelingen har til opgave at skabe et godt fodboldmiljø, en god drift og udvikling af afdelingen i overensstemmelse med klubbens strategiske fundament samt klubbens Holdninger og Handlinger.

Vi har heldigvis i OB´s ungdomsafdeling både dygtige ledere, trænere og administrative hjælpere, som gør, at vi på bedste vis får løst de opgaver, der er i afdelingen. Der er dog til stadighed brug for flere frivillige kræfter og forældre, som har lyst til at være med til at gøre en forskel for de teenagere, der spiller fodbold i OB.

Er du interesseret i ledelsesarbejde, at være træner, hjælpetræner, webassistent, og dermed give en hånd med til afdelingens forskellige opgaver og arrangementer, hører vi meget gerne fra dig. Har du ikke forstand på at træne fodbold eller på web-opgaver, skal det ikke holde dig tilbage, vi stiller gerne oplæring og uddannelse til rådighed.

Desuden har ledelsen i ungdomsafdelingen som overordnet opgave:

- Skabe grundlaget for sportslig og social udvikling i afdelingen.

- Økonomistyring af afdelingen.

- Indgå i det tværgående sportslige samarbejde i klubben.


Har I spørgsmål bedes I kontakte Ungdomsledelsen efter deres ansvarsområder

Anders Hørberg

Janus Ørum Juul
 
Rasmus Olesen

Torben Sommergaard

60 81 30 19 
22 62 11 45   29 67 95 77  50 57 06 78
afhoerberg@gmail.com

janusjuul@yahoo.dk

raole04@gmail.com

torbensommergaard@gmail.com

Ansvarsområder:
Økonomi
Kontingentrestancer

Ansvarsområder:
Trænerrekruttering
Holdtilmeldinger
Hjemmesiden
Ansvarsområder:
Trænerrekruttering
Holdtilmeldinger
Træneraftaler
Ansvarsområder:
Omkostningsgodtgørelser
Træneraftaler