oballe

Nyt fra BestyrelsenUdskriv side

Ordinær Generalforsamling 2015… afholdes torsdag den 26. marts 2015

kl. 19.00 i klubhuset, Sdr. Boulevard 172, 5000 Odense C.

DAGSORDEN

(jævnfør lovenes § 9)

 

 1. Valg af dirigent

   

   

 2. Beretning

  Formandens beretning kan læses her...

   

   

 3. Aflæggelse af regnskab

   

   

 4. Behandling af indkomne forslag

              Følgende forslag til behandling på generalforsamlingen er indkommet:

 1.  Kvinde Elite fremlægger fuldt finansieret budget til godkendelse i Amatørbestyrelsen senest 1. juli 2015 – ellers omgående nedjustering af aktivitetsniveau svarende til Senior afdelingens niveau.

 2.  Tilbageførsel af retningslinjerne for hædersbevisninger til OB medlemmer til tiden før juli 2014.

 3.  På generalforsamlinger fremlægges en regnskabsoversigt over de enkelte afdelinger (samtlige 5 afdelinger) med drift, budget og antal spillere, som en del af OBs samlede regnskab.

 4.  OBs mesterskabstrofæer, i DM og Pokalturneringen vundet i amatørafdelingens regi, opstilles på OB i Ådalen. Hvis dette ikke er muligt skal der min. udføres flg.: Der udføres flotte fotostater af mesterskabstrofæerne med undertekst, enkeltvis eller samlet, og disse opsættes meget synligt sted på OB.

 5.  Afgørende kampe i slutspil- og finaler under DBU spilles på OBs opvisningsbane.

   

                    Følgende forslag er indkommet vedr. ændrings af klubbens love:

 1.  Ændring til Lovenes §4 og §5 vedr. frister for udmeldelse og kontingentrestance   

 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen

  På valg er:

                           Formand Per Lindegaard

                           Sportslig ansvarlig Søren Jensen – ønsker ikke genvalg

                           Grundet udtrædelse Sportslig ansvarlig Hans-Henrik Conrad – ønsker ikke genvalg

  Bestyrelsen foreslår:

       Genvalg af formand Per Lindegaard

      

       Evt. forslag til valg af Sportslige ansvarlige oplyses på generalforsamlingen

   

   

 2. Valg af suppleanter til bestyrelsen

  På valg er:

  Suppleant som sportslig ansvarlig

  Suppleant for næstformand og kasserer

       Bestyrelsen foreslår:

                                        Genvalg af Marianne Jessen, som suppleant for næstformand og kasserer.

   

                                        Evt. forslag til valg som suppleant som sportslig ansvarlig oplyses på

                                         generalforsamlingen.

   

   

 3. Valg af revisor

              Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

   

   

 4. Eventuelt

   

  Odense, den 16. marts 2015  Bestyrelsen


År 2015

Referat Januar 2015

År 2014Referat nr. 04/2014.Referat nr. 05/2014Referat nr. 06/2014
Referat nr. 07/2014Referat nr. 08/2014Referat nr. 09/2014Referat nr. 10/2014År 2013Referat nr. 04/2013Referat nr. 03/2013Referat nr. 02/2013Referat nr. 01/2013