oballe

Skattefrie takster Udskriv side

Hvor meget må man som fodboldklub udbetale til sine ulønnede trænere og ledere i skattefri godtgørelse i 2011? Du kan finde svarene her. Bl.a. vedr. befordringsgodtørelse, telefon- og internetudgifter samt tøjvask.

Udbetaling af skattefri godtgørelse er for de frivillige, der ikke modtager løn for deres arbejde i fodboldklubben.
De ulønnede trænere og ledere kan således på en række områder - og uden at vise bilag - få kompensation for deres udgifter til telefon, internet, administration (f.eks. kontorartikler, porto, møder), indkøb/vask af sportstøj m.m.

Nedenfor kan du finde de ajourførte takster, som gælder fra perioden fra d. 1. januar til d. 31. december 2014.
Skatterådet har reguleret satserne for skattefri befordringsgodtgørelse for 2014 p.g.a.faldende i benzinpriserne og andre driftsudgifter. Til gengæld oplyser SKAT, at der ikke er ændret i de øvrige skattefri takster på idrætsområdet.

Taksterne i 2014:

  • Telefon- og internetudgifter, maksimalt kr. 2.300,00 pr. år.
  • Administrative omkostninger (kontorartikler, porto, møder m.v.), maksimalt kr. 1.400,00 pr. år.
  • Køb, vask og vedligeholde af sportstøj og lign., kr. 1.900,00 pr. år.
  • Befordringsgodtgørelse 0 – 20.000 km, 3.73 kr. pr. km.
  • Befordringsgodtgørelse over 20.000 km, 2.10 kr. pr. km.
  • Befordringsgodtgørelse cykel, knallert, EU-knallert eller scooter er 0,51 kr. pr. km

Alternativet til skattefri godtgørelse
Der er ikke noget i vejen for, at en forening vælger at udbetale lavere skattefri godtgørelser end de ovennævnte satser.
Men man skal være opmærksom på, at hvis der udbetales godtgørelser med beløb, der overstiger de nævnte satser, bliver alle godtgørelser udbetalt til den pågældende, skattepligtige.
Alternativet til udbetaling af skattefri godtgørelser er dækning af udgifter efter regning - det vil sige refusion af udgifter på grundlag af bilagsdokumentation.

Se takster her