oballe

Børneattester i Odense BoldklubUdskriv side

PROCEDURE I FORBINDELSE MED KONTROL AF ODENSE BOLDKLUBs TRÆNERE OG LEDERE I RIGSPOLITIETS KRIMINALREGISTER (BØRNEATTESTER)

  • Samtlige trænere, ledere og ansatte i Odense Boldklub, der arbejder med unge i forbindelse med et af klubbens ungdomshold, skal forinden tiltrædelse, kontrolleres i rigspolitiets kriminalregister for eventuelle pædofilidomme
  • Der gennemføres én undersøgelse hvert år af alle, forud for træningsstart, normalt i juni måned. Trænere, ledere og ansatte der tilknyttes i løbet af sæsonen skal, uanset tidspunktet på året, gennemgå kontrollen forinden arbejdet på holdet påbegyndes.
  • Det er OB sekretariat som er forpligtet til at sørge for at alle tilknyttede trænere, ledere og ansatte modtager de relevante skemaer, som undersøgelseslederen efterfølgende indsender til Rigspolitiet.
  • Alle trænere, ledere og ansatte er forpligtet til at aflevere disse udfyldt og underskrevet til OB sekretariatet umildbart modtagelsen. Såfremt skemaerne ikke leveres udfyldt til undersøgelseslederen inden for den givne frist, betragtes dette som en ”falsk positiv” kontrol, og den pågældende kan dermed ikke virke som træner eller leder i OB.
  • Hvis det i forbindelse med undersøgelsen i kriminalregisteret fastslås at en træner, leder eller ansat er registreret med en pædofilidom, underrettes bestyrelsen straks af forretningsfører Jan Knudsen om at den pågældende ikke må virke som træner eller leder i Odense Boldklub.
  • Undersøgelseslederen underretter umiddelbart DIF’s bestyrelse om en eventuel positiv børneattest.
  • De fra rigspolitiet returnerede skemaer (børneattester) makuleres efter modtagelsen af undersøgelseslederen.
  • Bestyrelsen har pålagt forretningsfører Jan Knudsen at varetage opgaven som undersøgelsesleder indtil videre.

Revisionen blev vedtaget på bestyrelsesmødet den 1. september 2009, og erstatter proceduren der sidst blev revideret af bestyrelsen den 11. oktober 2005.